Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
SinlessSatanist
Wiesz, ja­kie to dziw­ne uczu­cie, gdy mar­twisz się o ko­goś? Gdy chcesz ko­goś wspierać, nie ocze­kując nic w za­mian. Chcesz po pros­tu być. W tych lep­szych lub gor­szych mo­men­tach. Nieważne, w ja­kich, ale po pros­tu być. Być obec­nym przy suk­ce­sach i po­rażkach. Tak za nic. Gdy chcesz poświęcić swój czas ko­muś, kto je­dynie cza­sem spoj­rzy niez­ro­zumiałym wzro­kiem. Jest jeszcze gorzej, gdy chce się być pot­rzeb­nym oso­bie, która nas nie pot­rze­buje. A dnem jest stan, który na­zywa­my miłością bez wza­jem­ności.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl